Kutatóink

Versenyjogi Kutatócsapat

Európai Uniós Jogi Kutatócsapat

A JÖSz Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj kutatói

 • dr. Barták Áron Soma: Magánjogi kihívások a digitalizáció korában – Lehet -e elég okos a smart contract?
 • dr. Hodula Máté: A mesterséges intelligencia és a büntetőjogi felelősség
 • dr. Szívós Alexander Roland: Pénzügyi kultúra a 21. században és a magyar jogszabályi környezet legújabb kihívásai
 • dr. Hollós Dominika Kincső: Technológiai fejlődés hatása az alapjogvédelemre: A technológiai változások alapjogi bíráskodásra gyakorolt hatásának történeti, dogmatikai és esetjogi elemzése

A Szladits Károly Ösztöndíj kutatói

 • dr. Kósa Dorottya: A szerződési szabadság elméleti modellje és annak gyakorlati megvalósulása, különös tekintettel az általános szerződési feltételekkel való szerződéskötésre.
 • dr. Stipkovits Tamás István: A jogi szabályozás szerepe és jelentősége a start-up, spin-off és kkv. vállalkozások tükrében
 • dr. Török-Tóth Soma: Az ökológiai gondolkodás lehetséges hatásai a magánjog alapintézményeire
 • Bajnóczi András Péter: A fizetésképtelen vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került vállalkozások szerkezetátalakítására (restruktúrálására) irányuló eljárás Magyarországon, az Európai Unió irányelve és más országok hasonló eljárásainak tükrében
 • Giovannini Máté: A megbízás nélküli ügyvivő felelősségének szabályozása a Polgári Törvénykönyvben
 • Frész Lőrinc Imre: A non-fungible tokens (NFT) szerzői jogi kérdései, egyéb magánjogi vetületei
 • Bíró Vivien Enikő: Úton a modernizáció felé: A favor testamenti elv érvényesülése az elektronikus végrendelkezés tükrében