Versenyjogi Kutatócsapat

A digitális piacok adatvédelmi-versenyjogi megközelítésének kihívásai és lehetőségei Magyarországon.

A versenyjogi kutatócsoport két tanulmány megírását tűzte ki célul. Az első tanulmány témaköre az Európai Bizottság által 2020. decemberében előterjesztett Digital Markets Act (DMA) hatásainak és jogtechnikai megoldásainak vizsgálata, a digitális platformokra nézve kötelezettséget megállapító rendelkezések értékelése az uniós versenyjog alapján. A tanulmány kisebb részben, de érinti a DMA-val kapcsolatos jogalkalmazási vitákat is. A második tanulmány az adatvédelem és a versenyjog kapcsolatát helyezi fókuszba a digitális piacokon, figyelembe véve a jogi megközelítés eredményeit és a különböző gazdaságtudományi elméletek által azonosított kérdéseket, mint például a viselkedés-gazdasági szempontokat, a kárelméleteket vagy a szigorú adatvédelmi szabályok esetlegesen piackorlátozó hatását. A vizsgálat ezen túl kiterjed a versenyhatóság és az adatvédelmi hatóság közötti együttműködési lehetőségekre, azok előnyeire, korlátaira és indokoltságára, gyakorlatára különböző országokban. A kutatás során megvizsgálásra kerülnek kapcsolódó fogyasztóvédelmi kérdések is, többek között a fogyasztóvédelem céljainak és eszközeinek elemzése a versenyjogi és adatvédelmi beavatkozáshoz viszonyítva.

Európai Uniós Jogi Kutatócsapat