A JÖSz Intézet a JÖSz Alapítvány jogi személyiség nélküli szervezeti egysége, melynek célja az Alapítvány állam- és jogtudományok művelésével kapcsolatos tevékenységének megvalósítása. A JÖSz Intézet működése során kutatási és kutatás támogató tevékenységet lát el, szervezi az Alapítvány kiadói tevékenységét, publikációs felületet biztosít fiatal kutatóknak és egyetemi hallgatóknak, valamint ösztöndíjak és kutatóprojektek segítségével támogatja a tudomány iránt érdeklődő fiatal jogászokat.

A JÖSz Intézetet Igazgatóság vezeti, szakmai programjának megtervezésében pedig egy három fős tudományos tanácsadó testület működik közre. A JÖSz Intézet működése során igyekszik együttműködni a JÖSz Alapítvány által fenntartott tehetséggondozó szervezettel, a JÖSz Szakkollégiummal. Ezen együttműködés keretében a hallgatói igényeket egy három fős hallgatói testület közvetíti a JÖSz Intézet számára.

Az Intézet vezetése:

Az Intézet munkatársai:

Dr. Hanák Panna – Tudományos munkatárs

Dr. Báder Luca Mária – Tudományos munkatárs

Dr. Szebenyei Dóra – Tudományos munkatárs, Kutatásvezető (Hadtudományi Kutatócsoport)

A JÖSz Alapítvány nyilvántartási adatai:

Az Alapítvány neve: Jogászok Önképző Szervezetéért Alapítvány
Az Alapítvány rövidített neve: JÖSz Alapítvány
Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0012600 
Nyilvántartó bíróság neve: Fővárosi Törvényszék 
Az Alapítvány adószáma: 18977864-1-41 
Az Alapítvány székhelye: 1056, Budapest, Szerb utca 3.