Ösztöndíjak
Harmathy Attila  Tanulmányíró Pályázat

Harmathy Attila  Tanulmányíró Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Harmathy Attila 

Tanulmányíró Pályázatra

A JÖSz Intézet tanulmányíró pályázatot hirdet Harmathy Attila professor emeritus, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar oktatója, korábbi dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja emlékére.

Harmathy Attila tanár úr életének 86. évében, 2022. augusztus 30-án hunyt el. A Professzor Úr tudományos tevékenységét elsősorban a polgári jog területén annak számos részterületét érintve végezte, és munkásságában kiemelt szerepet kapott a jogösszehasonlítás. Jelen pályázattal a JÖSz Intézet Harmathy Attila Professzor Úr élete és munkássága előtt kíván tisztelegni. 

I. A pályázat témája

Pályázni lehet bármely olyan, korábban még nem publikált, illetve más pályázat vagy ösztöndíj-program keretében nem díjazott tanulmánnyal, amely a polgári jog valamely aktuális kérdésével foglalkozik.  

II. Pályázásra jogosultak köre

A pályázatra olyan joghallgatók és végzett jogászok jelentkezését várjuk, akik 

i) a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében osztatlan jogász képzésben vagy doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, vagy

ii) jogi diplomájukat a pályázat benyújtásának időpontjától számított öt évnél nem régebben szerezték meg.

III. A pályázati művel szembeni követelmények

A pályázaton kizárólag

i) angol vagy magyar nyelven írt, 

ii) legalább 40 000 és legfeljebb 60 000 karakter terjedelmű (szóköz, lábjegyzet és végjegyzet nélkül)

pályamunkával lehet nevezni.

A pályázók önállóan vagy két fős csoportokban (társszerzőként) nevezhetnek a tanulmányíró pályázatra, azonban egy hallgató legfeljebb egy művet nyújthat be.

A pályázati művet 

  • Times New Roman betűtipussal,
  • 12-es betűméretben,
  • 1,5-ös sorközzel,
  • a lap jobb oldalán 2 cm, az összes többi oldalon 3 cm margóbeállítást alkalmazva,
  • Microsoft World formátumban 

kell benyújtani az alábbi felületen:

IV. A pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 25.

A pályaművek benyújtása két lépésben történik:

A pályázati adatlap kitöltésével.

A pályamű és a pályázó 2022/2023/2. szemeszterre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolásának vagy jogi diplomájának másolatának intezet@josz.org emil címre történő megküldésével.

V. Díjazás

I.Helyezés: 150 000 forint és a Wolters Kluwer Hungary Kft.  által felajánlott könyvcsomag

II. Helyezés: 100 000 forint és a Wolters Kluwer Hungary Kft.  által felajánlott könyvcsomag

III. Helyezés: 50 000 forint és a Wolters Kluwer Hungary Kft.  által felajánlott könyvcsomag

IV. Helyezés: A Wolters Kluwer Hungary Kft.  által felajánlott könyvcsomag

A Wolters Kluwer Hungary Kft. felajánlásából a tanulmányíró verseny helyezettjei 6 havi térítésmentes hozzáférést nyernek az Ügyvéd Jogtár® szolgáltatás Prémium szintjéhez.

A JÖSz Intézet fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be elégséges számú pályázat, vagy azok színvonala nem megfelelő, úgy egyes díjakat nem oszt ki.

A tanulmányíró pályázat bíráló bizottsága:

  • Dr. Vékás Lajos, Széchenyi – díjas jogtudós, egyetemi tanár, az MTA volt alelnöke
  • Dr. Menyhárd Attila, Deák Ferenc díjas jogász, egyetemi tanár
  • Dr. Szeibert Orsolya, tanszékvezető egyetemi tanár
  • Dr. Kolláth Mihály Gábor, a JÖSz Intézet főigazgatója
  • Dr. Szabó Bálint, a JÖSz Intézet kutatási igazgatója

VI.  Szerzői jogok és a versenyen való részvétellel kapcsolatos egyéb információk

A JÖSz Intézet a Bíráló Bizottság döntése alapján a beérkezett, megfelelő szakmai minőségű pályaművekből tanulmánykötetet állít össze és ad ki. 

A Pályázó vállalja, hogy a benyújtott pályamunkája felett a JÖSz Intézet részére kizárólagos, térben és időben korlátlan, a szerzői jogi törvényben nevesített és nem nevesített valamennyi felhasználási módra, így különösen, de nem kizárólagosan a pályamunka többszörözésére, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvánossághoz közvetítésére, valamint átdolgozására kiterjedő felhasználási jogot enged. A JÖSz Intézet jogosult továbbá a benyújtott pályamunka felhasználására harmadik személynek a Pályázó hozzájárulása nélkül további engedélyt adni.

A Pályázó tanulmányának benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy nevét, tanulmányának címét és tanulmányát a JÖSz Alapítvány és a JÖSz Intézet megjelenítse a pályázat online felületén és kommunikációs csatornáin.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az intezet@josz.org email címre várjuk.

Sikeres pályázást kívánunk! 

A verseny megvalósítását támogatta:

A JÖSz Intézet fenntartója, a JÖSz Alapítvány. (alapitvany.josz.org) 

A Wolters Kluwer Hungary Kft. (http://www.wolterskluwer.com/hu-hu