Hírek
Ismerd meg ösztöndíjasainkat – Szívós Alexander Roland

Ismerd meg ösztöndíjasainkat – Szívós Alexander Roland

A JÖSz Intézet ösztöndíjasait bemutató interjúsorozatunk első résztvevője Dr. Szívós Alexander Roland, a JÖSz Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasa.

A JÖSz Intézet doktorandusz ösztöndíjának keretében a 2022. évben négy tehetséges fiatalt támogatott havi rendszerességű ösztöndíj formájában. A Doktorandusz Kutatói Ösztöndíj ösztöndíjasai a 2023. évben konferenciák keretében mutatják be kutatásaik eredményeit, valamint a magyarországi tudományos közösség egy tanulmánykötet keretei között is megismerheti az ösztöndíjban résztvevők munkáját.

Szívós Alexander Roland, a Pécsi Tudományegyetem negyedéves PhD hallgatója, a JÖSz Intézet ösztöndíjas kutatója

Kérlek mutatkozz be néhány mondatban!

Dr. Szívós Alexander Roland negyedéves PhD hallgató vagyok a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszékén. Jogi diplomámat 2018 nyarán szereztem meg, ezt követően előbb egy pécsi ügyvédi irodában ügyvédjelöltként, majd az EY-nál adótanácsadóként próbáltam ki magam a gyakorlatban. Jelenleg a Kúria Közigazgatási Kollégiumában főtanácsadói pozíciót töltök be, ahol feladatom elsősorban adóügyekre koncentrálódik. Úgy gondolom, hogy egy jogásznak mind tudományos-elméleti, mind gyakorlati tapasztalatokra egyaránt szüksége van ahhoz, hogy hivatását a lehető legmagasabb szinten gyakorolhassa. Ebből adódóan jövőbeni terveim között szerepel, hogy a PhD befejezését követően a katedrán is kipróbáljam magam.


Milyen kutatási területtel foglalkozol?

Kutatási területem a pénzügyi jog, ezen belül pedig elsősorban a pénzügyi kultúra, a fenntarthatóság és az adózás, valamint a nemzetközi adózás, adóelkerülés témákkal foglalkozom. Készülő doktori disszertációm a fenntarthatóság – pénzügyi kultúra – adózás háromszög köré építem. A gyakorlatban elsősorban társasági adó és általános forgalmi adóügyekkel dolgozom. 


Miről szólt a pályázatod, mellyel elnyerted az ösztöndíjat?  Miért ezt a témát választottad? 

Kutatásom a “Pénzügyi kultúra a 21. században és a magyar jogszabályi környezet legújabb kihívásai” címet viseli. Doktori tanulmányaim alatt több szemszögből is vizsgáltam a pénzügyi kultúrát, az ösztöndíjas pályázatomban elsősorban a technológiai aspektusokra, az innováció következtében keletkezett jogi kihívásokra koncentráltam. Témaválasztásomat egyrészről a már megkezdett kutatás folytatása, kibővítése, másrészről pedig a kérdéskör aktualitása indokolta.

Melyek voltak kutatásod főbb megállapításai, eredményei? 

Kutatási eredményeim alátámasztották, hogy elengedhetetlen a pénzügyi kultúra fejlesztése.  A lakosság pénzügyi kockázatokkal szembeni védelme viszonylag alacsony szinten áll, ezért a pozitív jogba minél erőteljesebb szabályozást szükséges kialakítani. Fontos lenne a fogyasztóvédelmi és adatvédelmi normák szigorítása és hajlítása. A meglevő alapelvek újraértelmezése, vagy éppen új elvek kidolgozásának szükségessége is felmerülhet. A jogalkotónak azonban azt is figyelembe kell vennie, hogy a szabályok folyamatos változása könnyen jogbizonytalansághoz vezethet.Pozitívumként értékeltem, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyre több erőfeszítést tesz a lakosság pénzügyi kultúrájának fejlesztése terén. Kiemeltem, hogy a pénzügy intézményeknek minél szorosabb együttműködésre kellene törekedni az újonnan megalakult Fintech szektor szereplőivel, ezáltal erősítve az ország gazdasági stabilitását.


Milyen jövőbeli terveid vannak? 

A közeljövőben több rövidtávú külföldi kutatóutat tervezek, bízom benne, hogy a kint szerzett tudásanyaggal sikeresen ki tudom majd egészíteni a doktori disszertációmat, amit ez évben szeretnék is megvédeni. Ahogyan már említettem a PhD megszerzését követően szívesen kipróbálnám magam az egyetemi katedrán, lehetőleg a jelenlegi kúriai állásom megtartása mellett.


Hogy látod, merre halad a kutatási területed? Milyen fontos kérdések merülhetnek fel az elkövetkező években a területed kapcsán?

Az elmúlt időszakban a környezeti fenntarthatóság, a digitalizáció és a határon átnyúló ügyletek kerültek előtérbe nem csak a politikai-gazdasági agenda, hanem az adójog vonatkozásában is. A pénzügyi kultúra kérdéskörének szintén az említett témák mentén kell fejlődnie. A lakosság pénzügyekhez való hozzáállását a közeljövőben a digitalizáció, valamint a fenntarthatósági szempontok fogják alakítani.


Mit tanácsolnál egy olyan fiatalnak, aki ezzel a témával szeretne foglalkozni a jövőben?


Meglátásom szerint az adójog az egyik legtöbb kihívással rendelkező terület. Rendkívül szerteágazó a szabályozása és tapasztaljuk, hogy a vonatkozó törvények elég gyakran módosulnak is. Ez érthető, hiszen a gazdasági, társadalmi környezet folyamatos változásban van a globalizált világ és a technológia következtében. Úgy gondolom egy minimális szakmai tapasztalat (akár gyakornokként a diploma megszerzése alatt), megbízható idegennyelv tudás, továbbá az informatikai ismeretek előnyt jelenthetnek kezdőként. Fontosnak tartom továbbá, hogy egy adójoggal foglalkozó szakember naprakész legyen a világ gazdasági történéseiből.

Köszönjük szépen az interjút és sok sikert kívánunk a további kutatásokhoz!